Oryginalne dodatki do Twojego mieszkania

Pojęcie „konserwacja dzieł sztuki” oznacza konserwację i konserwację dzieł sztuki oraz ich ochronę przed przyszłymi zniszczeniami i pogorszeniem. Odtworzenie dzieł sztuki oznacza naprawę lub renowację dzieł sztuki, które już uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, a także próbę przywrócenia takich obiektów do stanu zbliżonego do pierwotnego, nieuszkodzonego wyglądu. Techniki i metody konserwacji i odnawiania dzieł sztuki idą w parze i stały się prowincją wyszkolonych profesjonalistów w XX wieku. Stały się coraz ważniejszym aspektem pracy nie tylko muzeów, ale także władz miejskich i wszystkich zainteresowanych dziełami sztuki, artystami, kolekcjonerami czy galerianami. Metody renowacji dzieł sztuki stosowane we wcześniejszych okresach były ściśle powiązane i ograniczane przez znane w tamtym czasie techniki produkcji artystycznej. Postępy w nauce i technologii oraz rozwój ochrony jako zawodu w XX wieku doprowadziły do ​​bezpieczniejszego i bardziej skutecznego podejścia do nauki, konserwacji i naprawy obiektów. Współczesna praktyka konserwatorska jest zgodna z zasadą odwracalności, która nakazuje, że zabiegi nie powinny powodować trwałych zmian w obiekcie. Ochrona sztuki stała się ważnym narzędziem badań; Standardową praktyką wśród profesjonalnych konserwatorów jest dokumentowanie zabiegów za pomocą fotografii i pisemnych raportów.

źródła:
https://www.eater.com/users/Manael864/
https://www.polygon.com/users/Manael864/
https://www.racked.com/users/Manael864/
https://www.curbed.com/users/Manael864/
https://www.recode.net/users/Manael864/
https://www.theringer.com/users/Manael864/
https://www.vox.com//users/Manael864/
https://www.voxmedia.com//users/Manael864/
https://www.dividedstatesofwomen.com//users/Manael864/
https://www.eater.com/users/Manael864/comments
https://www.polygon.com/users/Manael864/comments
https://www.racked.com/users/Manael864/comments
https://www.curbed.com/users/Manael864/comments
https://www.recode.net/users/Manael864/comments
https://www.theringer.com/users/Manael864/comments
https://www.vox.com//users/Manael864/comments
https://www.voxmedia.com//users/Manael864/comments
https://www.dividedstatesofwomen.com//users/Manael864/comments